Gegevensprivacy

Gedragscode

 

DQA PHARMA INTERNATIONAL BV, gevestigd aan de Lange Nobelstraat 2a, 4301 HE Zierikzee in Nederland, is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens https://dqapharma.nl Lange Nobelstraat 2a, 4301 HE Zierikzee, Nederland +31 (0) 111 67 27 55

F. Schippers is de functionaris Gegevensbescherming van DQA PHARMA INTERNATIONAL BV en is te bereiken op info@dqapharma.nl nl

De persoonsgegevens die wij verwerken
DQA PHARMA INTERNATIONAL BV verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u ze aan ons hebt gegeven.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken
Voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel te creëren op deze website, in correspondentie en via de telefoon. Locatiegegevens, informatie over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en soort apparaat, rekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming van hun ouders of een voogd hebben. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We adviseren daarom dat ouders betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder toestemming van de ouders. Als u zeker weet dat wij persoonsgegevens over een minderjarige hebben verzameld zonder deze toestemming, kunt u contact met ons opnemen via info@dqapharma.nl , zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens?
DQA PHARMA INTERNATIONAL BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: uw betaling afhandelen, onze nieuwsbrief en/of brochure naar u versturen, om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te voeren, om u te informeren over veranderingen aan onze diensten en producten, om u in staat te stellen een account te creëren, om goederen en diensten aan u te leveren. DQA PHARMA INTERNATIONAL BV analyseert uw gedrag op de website om de website te verbeteren en om het aanbod aan producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. DQA PHARMA INTERNATIONAL BV volgt uw surfgedrag op verschillende websites, zodat wij onze producten en diensten kunnen afstemmen op uw behoeften. DQA PHARMA INTERNATIONAL BV verwerkt ook persoonsgegevens wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming. DQA PHARMA INTERNATIONAL BV neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking met betrekking tot zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor mensen. Dit zijn beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een persoon bij betrokken is (bijvoorbeeld een medewerker van DQA PHARMA INTERNATIONAL BV). Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren. DQA PHARMA INTERNATIONAL BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld te verwezenlijken. We gebruiken de volgende bewaarperiodes voor de volgende categorieën Persoonsgegevens. Persoonsgegevens> Bewaarperiode> Reden persoonsgegevens> Bewaarperiode> Reden adres> Bewaarperiode> Reden enzovoorts> Bewaarperiode> Reden persoonsgegevens delen met derden. DQA PHARMA INTERNATIONAL BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt ze alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een juridische verplichting. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten met bedrijven die uw persoonsgegevens namens ons verwerken om ervoor te zorgen dat uw gegevens met dezelfde mate van beveiliging en vertrouwelijkheid worden behandeld. DQA PHARMA INTERNATIONAL BV blijft verantwoordelijk voor de verwerking. Cookies, of vergelijkbare technieken die we gebruiken. DQA PHARMA INTERNATIONAL BV maakt gebruik van functionele, analytische en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser op uw computer, tablet of smartphone. DQA PHARMA INTERNATIONAL BV gebruikt cookies met een puur technische functie. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat, bijvoorbeeld, uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en geoptimaliseerd kan worden. Daarbij gebruiken we cookies niet om uw surfgedrag te volgen. Tijdens uw eerste bezoek aan onze website hebben we u al geïnformeerd over deze cookies en uw toestemming gevraagd om ze te mogen gebruiken. U kunt afzien van deze cookies door de instellingen in uw internetbrowser aan te passen, zodat deze niet langer cookies opslaat. Daarbij kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen wissen via de instellingen van uw browser. Kijk hier voor meer uitleg: https://auctionnetworks.nl/themes/situation/cookies-what-it-and-what-do-I-be with it. Bekijk, wijzig of wis uw gegevens. U hebt het recht op inzage in, rectificatie van en het wissen van uw persoonsgegevens. Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DQA PHARMA INTERNATIONAL BV en u hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen bij ons om de persoonsgegevens die we over u hebben naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te versturen in een computerbestand. U kunt een verzoek voor inzage, rectificatie, wissen, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek om uw toestemming te annuleren of bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens sturen naar info@dqapharma.nl. Om te kunnen controleren of het verzoek daadwerkelijk van u komt, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren, maar uiterlijk binnen vier weken. DQA PHARMA INTERNATIONAL BV wil ook benadrukken dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de volgende link: https://authority personaldata.nl/nl/contact-with-the-authoritypersonaldata/tip-ons. Hoe we persoonsgegevens beschermen DQA PHARMA INTERNATIONAL BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste verstrekking en onbevoegd wijzigen te voorkomen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd worden of dat er indicaties zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of stuur ons een bericht via info@dqapharma.nl. DQA PHARMA INTERNATIONAL BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall. TLS (voorheen SSL) We versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. U zit dit aan ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die we gebruiken om te voorkomen dat u e-mails namens ons ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonsgegevens/logingegevens te bemachtigen. DNSSEC is een aanvullende beveiliging (bovenop DNS) voor het converteren van een domeinnaam (#company_website) naar het bijbehorende IP-adres (servernaam); deze is voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Zo voorkomen we dat u wordt doorverwezen naar een vals IP-adres.